Правила за ползване

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между ТЪРГОВЕЦА, в качеството си на оператор на електронен магазин, достъпен през Уебсайта www.bmg-online.com и КЛИЕНТИТЕ (посетители и клиенти) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
ДЕФИНИЦИИ:
"ОБЩИ УСЛОВИЯ" е настоящия текст (текстов документ) който регулира отношенията между Клиентите и Турговеца и който документ (както и всяка част от него) е изключитлена интелектуална собственост на БЕТА 111 ООД по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) на Република България. Чрез влизане в Електронния Магазин, Клиентът безусловно и изцяло се съгласява със смисъла на съдържанието им, независимо от начина, по който е достъпил Уебсайта, а също и в случаите, в които ползва който и да е сегмент, представляващ част от Уебсайта. С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, потвърждението на договора сключен с Търговеца от разстояние, да се извършва чрез предоставеният от него адрес на електронна поща (имейл), чрез телефонно обаждане или чрез Кратко Текстово Съобщение (SMS).
"ИНТЕРНЕТ" представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.
"УЕБСАЙТ"/"ИНТЕРНЕТ САЙТ" е цялата информация която е достъпна посредством Интернет на адрес www.bgm-online.com и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА съгласно Закона за Авторско Право и Сродните Права (ЗАПСП) на Република България.
"ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН"/"ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН"/"ОНЛАЙН МАГАЗИН" е Уебсайт позициониран на интернет адрес www.bgm-online.com, който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и/или услуги и има за цел да послужи за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА с оглед да помогне да се осъществи търговска сделка помежду им по отношение на предлаганите продукти (стоки, артикули и/или услуги) в Уебсайта.
"ТЪРГОВЕЦ" е Уебсайта www.bgm-online.com, който е собственост на БЕТА 111 ООД и е предназначен за осъществяване на продажба на продукти (стоки и/или услуги) посредством Интернет. По смисъла на тези общи условия "ТЪРГОВЕЦ" е юридическото лице, с което клиентът сключва договор за покупко-продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) и/или услуга в електронния магазин по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) на Република България.
"КЛИЕНТ" е дееспособно лице, което е посетител на Уебсайта и което се е съгласило с настоящите Общи Условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Електронния Магазин стоки и/или услуги.
"ДОГОВОР" е свободното двустранно споразумение между Търговеца и Клиента, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стока и/или услуга представени в електронния магазин. Договорът се счита за сключен, в момента, в който Търговецът е потвърдил Заявката направена от Клиента.
"СТРАНИ" по договора са са Търговеца и Клиента.
"БЕТА 111" ООД е търговско дружество, регистрирано според Търговския Закон на Република България с ЕИК: 201377789 и адрес на регистрация гр. Благоевград, ул. Яне Сандански №1, което
дружество определя Общите Условия в Електронния Магазин, продаващ продукти (стоки и/или услуги), намиращи се в него. БЕТА 111 ООД има правото едностранно да променя съдържанието на Електронния Магазин, както и настоящите Общи Условия.
"ЗАЯВКА" представлява потвърдената от страна на Клиента готовност да закупи продукти (стоки и/или услуги), които следва да бъдат доставени от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път към Електронния Магазин с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки и/или услуги. Търговеца изпраща потвърждение на Заявката към предварително посочен от Клиента адрес на електронна поща (имейл) или по телефон. Потвърждението от страна на Търговеца и одобрението от страна на клиента се осъществява чрез електронна поща с изпращане на електронно писмо (имейл) или по телефон (телефонно обаждане или SMS) от упълномощено от търговеца лице с цел потвърждение на заявката и нейните компоненти.
"КУРИЕР" е търговец, който е физическо или юридическо лице, което доставя закупенатите от Клиента стоки до посочен от Клиента адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги (ЗПУ) на Република България.
"ВРЕМЕ" изчислява се според официалния часови пояс на Република България, а именно Източно Европейско Време, изписано на английски като "Eastern European Time" или съкратено ЕЕТ, също още изписвано с абревиатура GMT+2.
"РАБОТЕН ДЕН" е всеки ден, в който Българска Национална Банка осъществява дейност.
"НЕРАБОТЕН ДЕН"/ "ПОЧИВЕН ДЕН" е всеки ден, който се пада официалн празник на Република България както и всеки ден, който е Неделя или Събота, освен когато не е обявен за "Работен Ден".
"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) на Република България.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Свързаността на Клиентите с електронния магазин www.bgm-online.com се осъществява посредством Интернет и достъпа до него е безплатен.
2.2. За да може Клиентът да осъществи покупка от електронния магазин www.bgm-online.com, е необходимo Клиента да се регистрира в Уебсайта с потребителско име, електронна поща (e-mail) и да генерира парола за достъп до Уебсайта, а също така и да предостави телефоен номер и адрес за доставка на продукти (стоки и/или услуги) във формата за регистрация на Търговеца. Регистрирацията е безплатна и се осъществява след попълване на формата за регистрация от страна на Клиента. Веднъж, след като се е регистрирал, Клиентът вече има възможност да ползва от всички услуги на Онлайн Магазина.
2.3. В електронния магазин www.bgm-online.com всяка стока и услуга са с посочена цена, като всеки изложен артикул съдържа основните характеристики на продукта или услугата заедно с допълнителна информация, която има за цел да помогне на Клиента да направи своя информиран избор за покупка.
2.4. В описанието на всеки продукт има бутон "Добави в кошница" и натискането му добавя избрания продукт във виртуален списък с покупки на Клиента. Съдържанието на кошницата се запазва, до момента, в който Клиента реши да продължи с покупка на продуктите. Чрез натискане на бутон "Купи" Клиентът може да продължи да разглежда съдържанието на виртуалната списък с покупки, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон "Напред" на екрана се появяват данните за Клиента, с информация за доставка и повторен преглед на закупените стоки и услуги. Заявката се активира чрез натискане на втория бутон "Напред ".

3. ЗАЯВКА НА ПРОДУКТИ (СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ)

3.1. За заявяване на стоки и/или услуги от електронния магазин е необходимо Клиентът да предостави точни данни относно:
3.1.1. Актуалнен адрес на електронната си поща;
3.1.2. Пълен и коректен адрес, на който да получи стоката и/или услугата;
3.1.3. Кореткно попълнени данни за контакт съдържащи име, фамилия и телефонен номер за връзка с клиента;
3.1.4. В случай, че Клиентът е юридическо лице, той следва да посочи име, форма на управление, материално отговорно лице и ЕИК на дружество с оглед издаване на фактура с коректни данни.
3.2. Заявката се счита за отправена към електронния магазин с натискане на бутон "Потвърждавам Поръчката си" намиращ се под данните за доставка на заявката, който се появява, след като поне един продукт е бил поръчан от клиента и е натиснат бутон "Добави в количката".
3.3. След успешна Заявка, Клиентът получава потвърждение чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес, чрез телефонно обаждане към посочения от него мобилен телефонен номер или чрез изпращане на SMS на посочения от него мобилен телефонен номер. Потвърждението включва информация за вида и количеството на поръчаните стоки и услуги, номера на Заявката, датата и часа, в който е направена, както и времевия диапазон, в който ще бъде доставена. След успешно направена заявка Търговецът изпраща имейл на електронната поща на Клиента и/или SMS на посочения от Клиента мобилен телефонен номер с информация за номера на заявката, както и времевия диапазон, в който заявката ще бъде доставена. Потвърждение с телефонен разговор се извършва ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно заявката или по преценка на Търговеца.
3.4. Ако поръчаната стока (конкретен артикул) не е в наличност или ако някоя услуга не може да бъде доставена Търговецът уведомява Клиента и в случай, че Клиентът не се съгласи Заявката да се замени за друга стока или услуга (аналогичен артикул), то Заявката бива анулирана.
3.5. Заявките в електронния магазин на www.bgm-online.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като тяхното изпълнение е в обозначените и приети с заявката времеви интервали.
3.6. Работното време на консултантите на онлайн магазин www.bgm-online.com е посочено на самия уебсайт.
3.7. Заявки, които са получени с непълни, неточни или липсващи данни за Клиента (лицето, което купува стоки и/или услуги), а именно име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка, се задържа до изясняването на коректните данни за Клиента. Заявки с такива непълни, неточни или липсващи данни за Клиента се анулират след 48 часа след постъпването на заявката, освен ако Търговецът не получи от Клиента пълните и коретктни данни с оглед изпълнението на Заявката. Такива Заявки получават статус "НЕВАЛИДНА", заради обективна невъзможност да бъдат доставени.
3.8. Клиентът може да откаже вече направена заявка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в случай на отказ в деня на доставката се приспадат административните и транспортни разходи, които остават за сметка на Клиента.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

4.1. След постъпване на Заявка от Клиента, той получава уведомление за успешно приетата Заявка чрез имейл, SMS и/или телефонно обаждане от страна на Търговеца.
4.2. Търговецът доставя само успешно приетите Заявки.
4.3. Доставката на поръчана стока се извършва във времевите диапазони съгласно направената от Клиента Заявка в работното време на Куриерите съгласно т.4.4. и не се извършва в дни, които се падат неделя или са официални празници на Република България. Различните видове доставка са както следва:
4.3.1. Стандартна доставка - извършва се в срок до 4 работни дни от момента на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца и се таксува на базова цена за доставка.
4.3.2. Бърза доставка - извършва се в срок до 2 работни дни от момента на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.
4.3.4. Доставка в предварително определен от клиента времеви диапазон - извършва се в предварително определен интервал от страна на Клиента през работното време на Куриерите съгл. т.4.4 и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.
4.4. Работните дни за Куриерите за доставка на напитки на онлайн магазин www.bgm-online.com са посочени на самия сайт.
4.5. Доставката се извършва до предварително уточнен и посочен от Клиента адрес (жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответното населено място.
4.6. Цените за доставка на стоки и/или услуги са описани непосредствено преди приключване на Заявката, в зависимост от времевия диапазон за доставка и начина за плащане.
4.7. Всяка Заявка е предварително застрахована от Търговеца, като застрахователните разходи са за сметка на Търговеца.
4.8. Ако Клиентът не приеме Заявката на посочения от него адрес в посочения времеви диапазон и в тази хипотеза не направи необходимото за да получи Заявката в предварително уговорените с Търговеца срок и локация, Търговецът се освобождава от задължението да изпълни Заявката като в този случай цената на стоките, цената услугите, цената на доставката, както и административните и транспортни разходи остават дължими от страна на Клиента.
4.9. Доставка на Алкохолни Напитки се извършва към Клиент само ако същия е на възраст над 18 години, което той/тя доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай, че лицето, което приема доставката не може да докаже, че е над 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си да изпълни заявената Заявка като в този случай цената на стоката, както и всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.
4.10. В процеса на приемо-предаване на стоката Клиентът или трето лице приема стоките и/или услугите, подписва придружаващите ги документи и Заявката се счита за изпълнена. Трето лице може да
бъде всяко физическо лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката и/или услугата и е на посочения за доставка от Клиента адрес в потвърдения към Клиента времеви диапазон.

5. ЦЕНИ

5.1. Всички цени в www.bgm-online.com са в български лева и включват ДДС.
5.2. Всички цени в www.bgm-online.com се отнасят за конкретен артикул с посочено количество (единична бройка, меримо количество, стек или кашон), като във всеки артикул е посочено количеството от стоката, която се предлага за конкретната цена, като също така изрично изписана е и единичната цена за брой.
5.3. Цените, посочени в www.bgm-online.com не включват административните такси за опаковане и транспортиране до адреса на Клиента, като в момента на финализиране на Заявката Клиента потвърждава към Търговеца административните и транспортни такси, които желае да заплати, в зависимост от набора от допълнителни услуги, които желае да ползва.
5.5. Всички цени, които са потвърдени от страна на Клиента, независимо дали потвърждението е изпратено в процеса на заявяване на стоката или в процеса на плащане са дължими от страна на Клиента към Търговеца.
5.6. Цени, които не са обявени от страна на Търговеца и не са предварително потвърдени от страна на Клиента с електронната заявка или в процеса на извършване на електронното плащане не са дължими.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащането на Заявката може да се осъществи по пет различни начина в зависимост от жаланието на Клиента както следва:
- "С кредитна или дебитна карта" в момента на поръчката;
- "Чрез акаунт в системата на Ипей (Epay.bg)";
- "В брой в каса на "ИзиПей";
- "С наложен платеж", което представлява плащане в брой в момента на доставката;
- "По банков път" по сметка на Търговеца.
6.2. Крайната сума за плащане се променя в зависимост от избрания от Клиента начин на плащане и в зависимост от допълнителни услуги заявени от Клиента, като във всички случаи крайната сума за плащане е предварително одобрена и потвърдена от Клиента.
6.3. Цената на всяка поръчана от Клиента стока и/или услуга е предварително обявена в електронния магазин и Търговецът си запазва правото да прави промени в ценовата си политика, които промени по никакъв начин не могат да се отразяват на стоки и/или услуги, които са вече поръчани от страна на Клиента и потвърдени от страна на Търговеца.

7. ВАУЧЕРИ ЗА ОТСТЪПКА И ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК (Електронни и на хартиен носител)

7.1. Електронният ваучер и ваучера за подарък (независимо дали е в хартиен или на електронен вид) представляват уникален код, който съдържа поредица от символи, които служат на Клиента за зареждане на сметка. Електронния ваучер се предоставя на клиента на регистрирания от него имейл адрес или на друг
изрично посочен и потвърден от Клиента имейл, а ваучер на хартиен носител се изпраща по пощата или чрез куриер на посочен от Клиента адрес.
7.2. Преди да бъде генериран кода от страна на Търговеца и изпратен към Клиента чрез електронната поща или по куриер, ваучерът се заплаща от Клиента съгласно уточнените начини на плащане в т.6, с изключение на услугата плащане с "Наложен платеж".
7.3. Ваучерът може да бъдат предоставен на Клиента и безвъзмездно под форма на промоция от страна на Търговеца и в този случай той e безплатен за Клиента.
7.4. Ваучерът може да бъде ползван и от Клиент различен от Клиента, който ги е закупил.
7.5. Активирането на ваучера е когато кода от него се въведе от Клиента в Заявката непосредствено преди потвърждаването й.

8. АВТОРСКИ ПРАВА

8.8. Цялата информация, която е публикувана в Уебсайта www.bgm-online.com и включва структурата на Уебсайта, графични изображения, снимки, описания на продукти, описания на услуги, както и текста от настоящите общи условия, са интелектуална собственост на БЕТА 111 ООД.
8.9. Забранено е каквото и да е копиране на текстове или изображения от www.bgm-online.com, както и поставянето им в други Уебсайтове, онлайн магазини или други рекламни материали от всякакъв тип, без изричното писмено съгласие от страна на БЕТА 111 ООД или без да се цитира източника на тази информация, което е възможно само и единствено с поставяне на следният текст на видимо място до текста и/или изображението: "Източник на информацията: Онлайн магазин за доставка на напитки по цени на едро www.bgm-online.com".
8.10. Търговецът предоставя единствено правото собственици на други Уебсайтове, както и частни потребители да публикуват връзки към страници намиращи се в www.bgm-online.com с некомерсиална цел.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Цялата отговорност за евентуални недостатъци на стоката и за процеса по изпълнение на Договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, е на Търговеца.
9.2. БЕТА 111 ООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, в случай, че такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, освен ако това лице не е предостави неоспорими
доказателства за собственост съгласно по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) на Република България

10. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗВЕСТИЯ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

10.1. Когато Клиент се регистрира в електронния магазин и си създаде Клиентски Профил на Интернет страницата www.bgm-online.com той приема Общите Условия на Търговеца и дава своето съгласие да получава информационни известия от страна на Търговеца, да осъществява заявки на стоки и/или услуги, както и да потвърждава или променя своите данни.
10.2. Клиентът може да се откаже от получаване на известия от страна на Търговеца по всяко време чрез един от следните начини:
10.2.1. Чрез бутона "отписване" в клиентския си профил в www.bgm-online.com.
10.2.2. Чрез изпращане на мейл до Търговеца на адрес support@bgm-online.com с искане да не получава повече известия.
10.3. Търговецът запазва своето право на избор относно кой да бъде известяван за стоки и/или услуги в Уебсайта и по своя преценка да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
10.4. Всеки Клиент може да осъществи обратна връзка с Търговеца и да задава въпроси, да дава мнения, да отправя предложения, както и да изисква да получава обратна информация относно направените от него заявки на стоки и/или услуги.
10.5. Връзка с Търговеца се осъществява на support@bgm-online.com, както и на телефонен номер +359897810129.
10.6. БЕТА 111 ООД е администратор на цялата информация качена в интернет на Уебсайта www.bgm-online.com, а също така и прилежащите профили на Уебсайта в социалните мрежи, в това число и секциите за мнения и обсъждания, като в процеса на изпълнение на тази си функция има правото да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

11. Общия регламент за защита на данните (GDPR) (EU) 2016/679

БЕТА 111 ООД е в пълно съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) (EU) 2016/679

Това означава, че сме отворени за нашите методи за проследяване и използване на личните данни на посетителите и можете свободно да проверявате какво точно правим с него.


В bgm-online.com (bgm.bg) събираме:

Вашето име и фамилия

Вашата електронна поща

Вашият физически адрес

Вашият телефонен номер

Данните за браузъра и устройството, което използвате, за да видите магазина

Начинът, по който навигирате в магазина


Събираме Вашите данни за контакт, защото те са необходими за приемане и обработка на Вашите поръчки и за да сте сигурни, че ще получите тези продукти.

Ние събираме подробностите за Вашето техническо оборудване и поведението в сайта, за да направим нашия магазин по-лесен за ползване и да персонализираме нашите услуги в магазина (например, за автоматично превключване на магазина към мобилната версия).

Нашият магазин работи с външни фирми, които ни помагат да осигурим най-доброто обслужване за вас, а тези трети страни използват и някои от личните ви данни, които оставяте. Ограничаваме данните, до които имат достъп, само това, което е необходимо, за да изпълнят задълженията си (например, БОРИКА).


Платежните услуги използват номера на вашата кредитна карта, Вашето име и фамилно име, за да проверят и обработят плащанията за нашите продукти.

Нашите производители и складодържатели използват данните от съдържанието на Вашата поръчка, за да съберат необходимия пакет.

Пощенските услуги използват Вашето първо име, фамилия и физически адрес, за да организират доставката на продуктите.

Електронните пощенски услуги използват имейл адреса ви, за да ви изпращат имейли (ако сте се абонирали за тях).

Ако продължавате да сърфирате в нашата уебстраница, след като прочетете тези Правила за ползване, вие ни давате съгласието да използвате вашите лични данни за целите, обяснени по-горе.


Ако не сте съгласни с тези условия, моля, напуснете уебсайта.


Можете да ни пишете на office@bgm.bg и да попитате/поискате:


Копието на личните ви данни, които сме събрали

Да изтриете личните ви данни от нашата система

Да оттеглите вашето съгласие (ако преди това сте се съгласили да ни предоставите данните, но след това сте променили мнението си)

Ние правим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на вашите лични данни, като ги съхраняваме и използваме.


Благодаря Ви за съдействието!Настоящите Общи условия са приети от управителя на БЕТА 111 ООД на 23.05.2018г.